Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và FeCO3 (tỉ lệ mol tương ứng là 6 : 1 : 2) phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) thu được dung dịch Y chứa hai muối và 2,128 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2. Biết Y phản ứng tối đa với 0,2m gam Cu. Hấp thụ toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 11,0 B. 11,2 C. 10,0 D. 9,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X gồm Fe (6x), Fe3O4 (x) và FeCO3 (2x)

⇒ mX = 800x ⇒ nCu = 0,2mX/64 = 2,5x

Bảo toàn electron có 2nFe + 2nCu = 2Fe3O4+2SO2 ⇒ n SO2 = 7,5x

nZ = nCO2+n SO2 = 2x + 7,5x = 0,095

⇒ x = 0,01

Vậy Z gồm CO2 (2x = 0,02) và SO2 (7,5x = 0,075)

⇒ Kết tủa CaCO3 (0,02) và CaSO3 (0,075) ⇒ a = 11

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP