Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 và...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 và KC...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 và KCl (tỉ lệ mol tương ứng là 1:5) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2A. Sau 1930 giây, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí gồm H2 và Cl2 (có tỉ khối so với H2 là 24). Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian t giây thì khối lượng dung dịch giảm 2,715 gam. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của t là A. 2895. B. 5790 C. 3860 D. 4825

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sau 1930s thì ne = It/F = 0,04

Catot: nCu = a và H2 n = b ||

Anot: Cl2 n = ne/2 = 0,02

Bảo toàn electron: 2a + 2b = 0,04

mkhí = 2b + 0,02.71 = 24.2(b + 0,02) ⇒ a = b = 0,01 ⇒ CuSO4 n = 0,01 và nKCl = 0,05

Tại thời điểm Clbị điện phân hết thì anot có Cl2 n = 0,025

⇒ Catot có nCu = 0,01 và H2 n = 0,015

⇒ mgiảm = 2,445 < 2,715

⇒ Thời điểm đang xét thì Clđã điện phân hết.

Catot: nCu = 0,01 và H2 n = u ||

Anot: Cl2 n = 0,025 và O2 n = v

Bảo toàn electron: 2u + 0,01.2 = 4v + 0,025.2

mgiảm = 2u + 32v + 0,01.64 + 0,025.71 = 2,715

⇒ u = 0,03 và v = 0,075

⇒ ne = 0,01.2 + 2u = It/F

⇒ t = 3860s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP