Hợp chất hữu cơ X C8H15O4N tác dụng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác d...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CH3-CH2-CH2-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

(CH3)2CH-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH2-CH2-CH3

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH(CH3)2

CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-C2H5

C2H5-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP