Cho dung dịch muối X vào lượng dư...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho dung dịch muối X vào lượng dư d...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho dung dịch muối X vào lượng dư dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra một khí duy nhất không màu hóa nâu ngoài không khí. Hai chất X và Y lần lượt là:

A. Ba(HCO3)2 và Na2CO3. B. FeCl2 và NaOH. C. FeCl2 và AgNO3. D. FeCl2 và Na2CO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Z vào HNO3 thu được 1 khí không màu hóa nâu ngoài không khí (NO)

Vậy Z chưa đạt số oxh cao nhất

Vậy loại A vì BaCO3 sẽ tạo ra khí CO2 không hợp lý

loại C vì AgCl không tan trong HNO3

loại D vì tạo ra FeCO3 sẽ tạo ra khí CO2 không hợp lý

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP