Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng t...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5 là A. 194. B. 118. C. 202. D. 222.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(b), (c) ⇒ X1 là C6H4(COONa)2;

X3 là C6H4(COOH)2,

X4 là C2H4(OH)2

(a) có H2O nên X có chức axit.

X là HOOC-C6H4-COOC2H5 và X2 là C2H5OH (d) ⇒ X5 là C6H4(COOC2H5)2 ⇒ M X5= 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP