Hòa tan 27 32 gam hỗn hợp E...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan 27,32 gam hỗn hợp E gồm hai m...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan 27,32 gam hỗn hợp E gồm hai muối M2CO3 và MHCO3 vào nước, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 31,52 gam kết tủa. Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Phát biểu nào dưới đây đúng? A. Muối M2CO3 không bị nhiệt phân. B. X tác dụng với NaOH dư, tạo ra chất khí. C. Hai muối trong E có số mol bằng nhau. D. X tác dụng được tối đa với 0,2 mol NaOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt u, v là số mol M2CO3 và MHCO3 trong mỗi phần.

Phần 1: BaCO3 n = u + v = 0,16

Phần 2: BaCO3 n = u = 0,06 ⇒ v = 0,1

m mỗi phần = 0,06(2M + 60) + 0,1(M + 61) = 27,32/2 ⇒ M = 18: NH4+

A. Sai:

B. Đúng, tạo NH3

C. Sai

D. Sai, nNaOH = 2(2u + 2v) = 0,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP