Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp vinyl clorua thu được p...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là: A. polipropilen. B. poli (vinyl clorua). C. polistiren. D. polietilen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP