Chất nào sau đây tác dụng được với...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Chất nào sau đây tác dụng được với du...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KHCO3? A. KNO3. B. K2SO4. C. KCl. D. HCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KHCO3+HCL------->KCl+H2O+CO2=> D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP