Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhi...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: (a) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3. (b) Cho bột Al tiếp xúc với hơi brom. (c) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2. (d) Cho bột Cu vào dung dịch Fe(NO3)3. Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các phản ứng xảy ra gồm có a,b,d

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP