Cho phản ứng: 2Al + 2NaOH + 2H2O...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho phản ứng: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2N...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho phản ứng: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. H2O đóng vai trò là chất khử. B. H2O đóng vai trò là chất oxi hóa. C. NaOH đóng vai trò là chất oxi hóa. D. NaOH đóng vai trò là chất khử

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP