Cho dãy các kim loại: Li Ba Sr...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho dãy các kim loại: Li, Ba, Sr, Na,...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho dãy các kim loại: Li, Ba, Sr, Na, Al, Cs. Số kim loại kiềm trong dãy là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các kim loại kiềm gồm có: Li, Na, Cs

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP