Axit acrylic thể hiện tính oxi hóa khi...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Axit acrylic thể hiện tính oxi hóa...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Axit acrylic thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất hay dung dịch nào sau đây?

A. Br2. B. NaHCO3. C. O2 (t0). D. H2 (xúc tác Ni, t0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D vì

B là phản ứng axit bazo không làm thay đổi số oxh

A,C axit acrylic thể hiện tính khử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP