Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 2: Cacbohiđrat Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ, f...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ, fructozơ, saccarozơ và xenlulozơ thu được 105,6 gam CO2 và 40,5 gam H2O. Giá trị m là

A. 69,30. B. 76,23. C. 55,44. D. 83,16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vì cacbohidrat có dạng Cn(H2O)m nên ta có thể quy đổi peptit thành C và H2O

BT nguyên tố ta có

nC= nCO2 =2,4

nH2O= 2,25

Vậy tổng khối lượng hỗn hợp = mC + mH2O= 69,3g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP