Thủy phân hoàn toàn m gam tripeptit Gly-Ala-Val...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thủy phân hoàn toàn m gam tripe...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thủy phân hoàn toàn m gam tripeptit Gly-Ala-Val trong dung dịch NaOH dư, thu được 69,4 gam muối. Giá trị m là

A. 44,1. B. 49,0 . C. 58,8. D. 53,9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Muối gồm có GlyNa, AlaNa, ValNa với số mol bằng nhau

Vậy số mol mỗi muối = 0,2 =n peptit

Vậy m peptit = 49g

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP