Axit panmitic có công thức là A C15H31COOH...

Chương 1: Este - Lipit Axit panmitic có công thức là A. C15H31COOH. B...

0
Chương 1: Este - Lipit

Axit panmitic có công thức là
A. C15H31COOH. B. C15H29COOH. C. C17H33COOH. D. C17H35COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP