Phenol C6H5OH tác dụng được với cả 2...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phenol (C6H5OH) tác dụng được với ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phenol (C6H5OH) tác dụng được với cả 2 chất nào sau đây?
A. Na, Cu. B. Na, NaOH. C. NaOH, HCl. D. HCl, CuO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP