Phản ứng thủy phân este trong môi trường...

Chương 1: Este - Lipit Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng
A. cộng. B. trùng ngưng. C. xà phòng hóa. D. este hóa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP