Thành phần chính của giấm ăn là A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thành phần chính của giấm ăn là A....

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thành phần chính của giấm ăn là
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP