Cho X Y Z là ba peptit mạch...

Peptit - Protein Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (phân tử có số nguy...

0
Peptit - Protein

Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng là 8, 9, 11; Z có nhiều hơn Y một liên kết peptit); T là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 179,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được amol CO2 và (a-0,09) mol H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol metylic và 109,14 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 2,75 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 8,70%. B. 4,19%. C. 14,14%. D. 10,60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có X, Y, Z phải là : Ala-Val ; (Gly)3-Ala ; (Gly)4-Ala

Quy đổi hỗn hợp E gồm : NH-CH2-CO (x mol) ; CH2 (y mol) ; H2O (z mol)

và HCOOCH3 (t mol) nCO2 – nH2O = (2x + y + 2t) – (1,5x + y + z + 2t) = 0,09

=> 0,5x – z = 0,09 (1) 2NH2-CH2-COONa + 9/2 O2 => Na2CO3 + 3CO2 + 4H2O + N2 CH2 + 3/2 O2

=> CO2 + H2O 2HCOONa + O2

=> Na2CO3 + CO2 + H2O

m muối = 97x + 14y + 68t = 109,14 (2) m E = 57x + 14y + 18z + 60t = 89,7

=> 66x + 14y + 60t = 91,32 (3)

nO2 = 9/4 x + 1,5y + 0,5t = 2,75 (4)

Từ (1), (2), (3), (4) => x = 0,34 ; y = 1,02 ; z = 0,08 ; t = 0,91

nX = a ; nY = b ; nZ = c a + b + c = 0,08 2a + 4b + 5c = 0,34 4a + b + c = 1,02 – 0,91 => a = 0,01 ; b = 0,03 ; c = 0,04 %Y = (0,03.260.100)/89,7 = 8,70%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP