Trong điều kiện thích hợp anđehit tác dụng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Trong điều kiện thích hợp, anđehi...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Trong điều kiện thích hợp, anđehit tác dụng với chất X tạo thành ancol bậc một. Chất X là
A. NaOH. B. H2. C. AgNO3. D. Na.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP