Để phân biệt ank-1-in và anken ta có...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Để phân biệt ank-1-in và anken, ta...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Để phân biệt ank-1-in và anken, ta có thể dùng
A. dung dịch HCl. B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch AgNO3 trong NH3. D. dung dịch HBr.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C vì ank-1-in tạo thành tủa có dạng $AgC\equiv C-R$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP