Hỗn hợp E gồm bốn este đều có...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tang 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là A. 13,60. B. 8,16. C. 16,32. D. 20,40.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

RCOOR’ (x mol) + NaOH ---------> RCOONa + R’OH;

R’OH + Na -------> R’ONa + 1/2H2

R1COOC6H4R1’ (y mol) + 2NaOH -------> R1COONa + R1’C6H4ONa + H2O

mR’OH = 6,9 + x 136x + 136y + 0,2.40 = 20,5 + 6,9 + x + 18y =>135x + 118y = 19,4 x + 2y = 0,2 => x = 0,1 và y = 0,05 => m = 0,15.136 = 20,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP