Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung d...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dung 3,22 mol O2 thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,04. B. 0,08. C. 0,2. D. 0,16.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt nX = x và nH2O = y Bảo toàn O 6x + 2.3,22 = y + 2.2,28

=> 6x – y = -1,88 Quan hệ các chất trong phản ứng cháy

=>nH2O + nPi = nX + nCO2 y + x.Pi = x + 2,28 => (Pi – 1)x + y = 2,28 Nếu Pi = 4 => x = 2/45 và y = 161/75

Nếu Pi = 5 =>x = 0,04 và y = 2,12 => npi công được Br2 = 2.0,04 = 0,08 (có 3 LKPi của este không cọng brom)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP