Dẫn khí CO dư qua ống sưa đựng...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Dẫn khí CO dư qua ống sưa...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Dẫn khí CO dư qua ống sưa đựng 7,2 gam bột FeO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 5,0. B. 10,0. C. 7,2. D. 15,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCaCO3 = nCO2 = nO = nFeO = 0,1 mol => m = 0,1 x 100 = 10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP