Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tí...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. CrCl3. B. NaOH. C. KOH. D. Cr(OH)3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP