Có các dung dịch riêng biệt không dán...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Có các dung dịch riêng biệt khô...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4. Dung dịch thuốc thử cần thiết để nhận biết các dung dịch trên là: A. NaOH B. Ba(OH)2 C. NaHSO4 D. BaCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chon B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP