Để tạo thành thủy tinh hữu cơ người...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Để tạo thành thủy tinh hữu cơ, ng...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Để tạo thành thủy tinh hữu cơ, người ta tiến hành trùng hợp
A. CH3–COO–C(CH3)=CH2 B. CH2=CH–CH=CH2
C. CH3–COO–CH=CH2 D. CH2=C(CH3)–COOCH3

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP