Trung hòa 6 75 gam amin no đơn...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Trung hòa 6,75 gam amin no, đơn...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Trung hòa 6,75 gam amin no, đơn chức, mạch hở X bằng lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,225 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BTKL mHCL=5,475

Vậy nHCL=0,15 =n amin

M amin=6,75/0,15 = 45 (C2H7N)

Các cấu tạo có thể là CH3-CH2-NH2 , CH3-NH-CH3

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP