Glucozo không tham gia phản ứng A Thủy...

Chương 2: Cacbohiđrat Glucozo không tham gia phản ứng A. Thủy phân B....

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Glucozo không tham gia phản ứng
A. Thủy phân B. Với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
C. Với Na D. Tráng bạc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì nó là monosaccarit không tham gia phản ứng thủy phân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP