Ứng với công thức C2H4O2 có bao nhiêu...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Ứng với công thức C2H4O2 có bao nh...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Ứng với công thức C2H4O2 có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở phản ứng được với Na
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất thỏa đề gồm có CH3COOH, OHC-CH2-OH

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP