Tên thay thế của CH3 – NH –...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Tên thay thế của CH3 – NH – C2H...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Tên thay thế của CH3 – NH – C2H5 là
A. N–metyletanamin B. etylmetylamin C. metyletylamin D. N–Propylamin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP