Hấp thụ V lít CO2 đktc vào 400ml...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 400ml ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và
Ba(OH)2 x mol/l thu được m gam kết tủa và dung dịch X chứa 27,16 gam chất
tan. Đun nóng dung dịch X lại thu thêm 0,5m gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 8,288 B. 8,064 C. 5,824 C. 5,376

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề gợi ý khi sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp có kết tủa và sau đó nung lại có

kết tủa tiếp thì nghiểm nhiên trong dung dịch X sẽ chứa na+=0,2 mol và ba2+ và hco3-

Gọi số mol kết tủa là y thì ta có na+=0,2

ba2+-------->(btnt ba) 0,4x-y

hco3---------->(ntnt c)=a-y

btdt :0,2+2(0,4-y)=a-y

m chất tan=23.0,2+137(0,4x-y)+61(a-y)=27,16

n kết tủa sau=1/2 n kết tủa trước=> 0,4x-y=1./2 y

=> a=0,36=>V= 8,064

x=0,3 và y=0,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP