Dung dịch X gồm NaOH x mol l...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Dung dịch X gồm NaOH...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung
dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol
CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết
tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu
được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N tác
dụng với KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng. Giá trị của x, y lần lượt là
A. 0,1 và 0,075 B. 0,05 và 0,1 C. 0,075 và 0,1 D. 0,1 và 0,05

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề nói. “Biết hai dung dịch M và N tác dụng với KHSO4 đều sinh ra kết
tủa trắng” nên trong dung dịch phải có ion Ba2+
Do vậy ta có:

Ta có 2 trường hợp
· TH2: n kết tủa= n 0h- - n co2=0,1 mol= 0,2x+ 2.0,2y+ 0,04(1)

Xét thí nghiệm 2:

Cũng xét trường hợp như trên thìn n kết tủa= noh- - n co2=0,2.2x+ 0,2y- 0,0325 =0,0075(2)

Giải hệ (1)(2) x = 0,05 mol và y =0,1 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP