Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 t...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3 : 1. Để trung hoà 100 ml dung dịch A cần 50 ml dung dịch NaOH 0,5M. a, Tính nồng độ mol của mỗi axit.

b, 200 ml dung dịch A trung hoà hết bao nhiêu ml dung dịch bazơ B chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M ?,

cTính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng giữa dung dịch A và B ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đây là những phản ứng giữa 1 Bazơ và 2 Axit và 2 Bazơ và 2 Axit (có kèm theo theo
tạo kết tủa). Vậy nên nếu giải phương pháp bình thường sẽ rất khó khăn trong việc lập
phương trình để giải hệ. Nên ta sử dụng phương trình ion thu gọn.
a. Phương trình phản ứng trung hoà
H++ OH------> H2O (1)

Gọi số mol H2SO4 trong 100 ml ddA là x => số mol HCl là 3x
nH = 2 x + 3 x = 5 x (mol)

nOH = 0,5 . 0,05 = 0,025 (mol)

nH = nOH

hay 5 x = 0,025 => x = 0,005

CM (HCl) =(3.0.005)/0,01= 0,15 (M)

CM (H2SO4) =0,1.0,005= 0,05 (M)
b. Gọi thể tích dung dịch B là V (lit).
Trong 200 ml ddA :
nH = 2. 5 x = 0,05 (mol)

Trong V (lit) ddB :
nOH = 0,2 . V + 2. 0,1. V = 0,4 V (mol)

nH = nOH

hay 0,4 V = 0,05 => V = 0,125 (lit) hay 125 (ml)

c. Tính tổng khối lượng các muối.
åmCác muối =mcation +manion= mNa+ mBa2++ mCl- + mSO4 2-

= 23.0,2.0,125 + 137.0,1.0,125 + 35,5.0,2.0,15 + 96.0,2.0,05 = 4,3125 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP