Cho 35 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3...

Peptit - Protein Cho 35 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 và K2CO3. Thêm từ từ...

0
Peptit - Protein

Cho 35 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 và K2CO3. Thêm từ từ , khuấy đều 0,8 lit HCl 0,5 M vào dung dịch X trên thấy có 2,24 lit khí CO2 thoát ra ở đktc và dung dịch Y. Thêm Ca(OH)2 vào dung dịch Y được kết tủa A. Tính khối lượng mỗi chất trong X và khối lượng kết tủa A ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài này nếu học sinh dùng phương trình phân tử để làm thì sẽ gặp khó khăn khi xét
phản ứng của Ca(OH)2 với dung dịch Y tạo ra kết.
Nên đối với bài này ta nên sử dụng phương trình ion.
Gọi số mol của Na2CO3 là a, K2CO3 là b.
Khi thêm từ từ dd HCl vào dd X lần lượt xảy ra phản ứng :
CO3 2-+ H+-------> HCO3-
a + b a + b a + b
Khi toàn thể CO3 2- biến thành HCO3-

HCO3-+ H+--------> CO2 + H2O

0,1 0,1 0,1
nCO2= 2,24/ 22,4 = 0,1 mol.

Dung dịch sau phản ứng tác dụng Ca(OH)2 cho kết tủa. Vậy HCO3-dư, H+hết.

HCO3-+ Ca(OH)2 ------.> CaCO3 + OH-+ H2O
tổng số mol h+= a + b + 0,1 = 0,5 . 0,8 = 0,4

hay a + b = 0,3 (1)
và 106a + 138b = 35 (2). Giải hệ có a = 0,2 mol Na2CO3,

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP