Để hoà tan hoàn toàn 2 32 gam...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Để hoà tan hoàn toàn 2,32...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3),
cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
A. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vì số mol FeO , Fe2O3 bằng nhau nên ta có thể quy đổi chúng thành Fe3O4 . Vậy hỗn hợp trên chỉ gồm Fe3O4 .

n Fe3O4 = 2,32 : 232 = 0,01 mol
Fe3O4 + 8HCl ------->2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
0,01 0,08 mol
---> n HCl = 0,08 mol ------> V HCl = 0,08/1 = 0,08 lít
Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP