Cho 16 8 gam bột sắt vào V...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 16,8 gam bột sắt vào ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 16,8 gam bột sắt vào V lít dung dịch HNO3 0,5 M thu được 8,4 gam kim loại dư . Tính thể tích khí thu
được

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n Fe phản ứng = (16,8 – 8,4)/56 = 0,15 mol
Vì kim loại dư nên chỉ tạo thành muối sắt II
Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
x 4x x x
Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
1⁄2 x x

→ Tổng số mol Fe phản ứng : 3/2x = 0,15 → x = 0,1 mol

→ Thể tích khí thu được : 2,24 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP