X là peptit mạch hở cấu tạo từ...

Peptit - Protein X là peptit mạch hở cấu tạo từ axit glutamic và amin...

0
Peptit - Protein

X là peptit mạch hở cấu tạo từ axit glutamic và aminoaxitY no, mạch hở chứa chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Để tác dụng vừa đủ với 0,1 mol X cần 0,7 mol NaOH tạo thành hỗn hợp muối trung hòa. Đốt 6,876 gam X cần 8,2656 lít O2 (đktc). Đốt m gam tetrapeptit mạch hở cấu tạo từ Y cần 20,16 lít O2 (đktc). Giá trị của m là
A. 24,60 B. 18,12 C. 15,34 D. 13,80

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án D
=> GlunY7-2n(Y: CxH2x+1NO2: 7 – 2n>=0)

Đốt peptit cần lượng oxi như đốt a.a tạo nên peptit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP