Đung nóng 45 54 gam hỗn hợp E...

Peptit - Protein Đung nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X và te...

0
Peptit - Protein

Đung nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X và tetrapeptit Y cần dùng
580 ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu được dung dịch chứa muối natri của glyxin và valin.
Mặt khác, đốt cháy cùng lượng E trên trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2;
trong đó khối ượng của CO2 và H2O là 115,18 gam. Công thức phân tử của peptit X là
A. C17H30N6O7 B. C21H38N6O7 C. C24H44N6O7 D. C18H32N6O7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án B
E: CnxH2nx+2-nNnOn+1: a mol


Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP