Hỗn hợp X gồm Ala-Ala Ala-Gly-Ala Ala-Gly-Ala-Gly và...

Peptit - Protein Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly ...

0
Peptit - Protein

Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 25,875 lít O2 (đktc). Cho 0,25 mol hỗn hợp X tácdụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 25,08 B. 99,15 C. 54,62 D. 114,35

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án D
X <=>Ala2Glyx: M = 89.2 + 75x – 18.(2 + x - 1) = 160 + 57x

mmuối = 0,25.(2.127 + 1,8.113) = 114,35 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP