Đốt 0 1 mol hỗn hợp X gồm...

Peptit - Protein Đốt 0,1 mol hỗn hợp X gồm một sốaminoaxit no mạch hở...

0
Peptit - Protein

Đốt 0,1 mol hỗn hợp X gồm một sốaminoaxit no mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH cần V lít O2 (đktc) thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 21,36gam. Y là 1 peptit mạch hở cấu tạo từ 1aminoaxit no mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1nhóm –COOH có tính chất:
- Khi đốt a mol Y thu được b mol CO2 và c mol H2O với b - c = 1,5a.
- Khối lượng 1 mol Y gấp 4,7532 lần khối lượng 1 mol X. Đốt m gam Y cần 5V lít O2
(đktc). Giá trị của m là
A. 56,560 B. 41,776 C. 35,440 D. 31,920

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án C
=> X CxH2x+1NO2: 0,1 mol

=> MY = 4,7532.(14.3,3 + 47) = 443; Y: CnxH2nx-n+2NnOn+1: a mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP