Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chưa...

Peptit - Protein Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chưa 1 mol peptit X và...

0
Peptit - Protein

Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chưa 1 mol peptit X và 1 mo peptit Y thu được
4 mol Alanin và 5 mol Glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 18,12 gam peptit X cần dùng 20,16 lít
O2 (đktc) thu được CO2, H2O và N2 trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là
19,8. Y là
A.tripeptit B. Pentapeptit C. Tetrpeptit D. Hexapeptit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án B
X: CnxH2nx-n+2NnOn+1: a mol

(Ala)4: 1 mol => 4 mol: Ala => còn Gly: 5 mol -> Y: (Gly)5: 1 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP