Peptit A có phân tử khối nhỏ hơn...

Peptit - Protein Peptit A có phân tử khối nhỏ hơn 300. Trong A có 43,...

0
Peptit - Protein

Peptit A có phân tử khối nhỏ hơn 300. Trong A có 43,64%C; 6,18%H,
34,91%O, 15,27%N về khối lượng. Thủy phân hoàn toàn 2,75 gam A trong dung dịch axit
vô cơ thu được 3,11 gam hỗn hợp các amino axit trong đó có aminoaxit Z là hợp chất phổ
biến nhất trong protein của các loại hạt ngũ cốc, trong y học được sử dụng trong việc hỗ trợ
chức năng thần kinh, muối mononatri của Z dùng làm bột ngọt (mì chính)...Phát biểu nào
sau đây không đúng về A
A. Tổng số nguyên tử H và N bằng 2 lần số nguyên tử C
B. Có ít nhất 1 gốc Gly
C. Tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:3
D. Có 6 công thức thỏa mãn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=>n=3: A là tripeptit => 2 a.a còn lại phải có dạng: CxHyNO2

2CxHyNO2 + C5H9NO4 --------> C2x+5H2y+5N3O6 + 2H2O

=>Gly và Ala
=> Chọn đáp án C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP