X là đipeptit Y là pentapeptit được tạo...

Peptit - Protein X là đipeptit, Y là pentapeptit được tạo bởi từ các ...

0
Peptit - Protein

X là đipeptit, Y là pentapeptit được tạo bởi từ các a-amino axit no chứa 1
nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp E chứa X,Y thu
được N2, H2O và CO2 trong đó số mol của CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,045 mol. Mặt
khác, đun nóng 119,6 gam hỗn hợp E cần dùng 760 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung
dịch thu được m gam muối khan. Giá trị m là:
A. 172,8 gam B. 176,4 gam C. 171,8 gam D. 173,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phần 1:
X,Y: CnxH2nx+2-nNnOn+1: 0,05 mol
0,05[nx - (nx + 1 - 0,5n)] = 0,045
=>n = 3,8

Phần 2: Đặt nE = a mol
k = Tỉ lệ giữa 2 phần = tỉ lệ mol NaOH phản ứng = a = 0,4

BTKL: 119,6 + 0,76.40 = mmuối + 0,4.18 =>mmuối = 173,2 gam.
=> Chọn đáp án D.
Chú ý: Mol NaOH phản ứng bằng mol N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP