Thủy phân 37 gam hai este cùng công...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là: A. 40,0 gam B. 38,2 gam C. 42,2 gam D. 34,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n c3h6o2=0,5 mol


rcoor’ + naoh->rcoona + r’oh (1)

0,5 ® 0,5 0,5 0,5

2 r’oh ->ete + nước (2)

0,5 0,25

áp dụng đlbtkl cho pư (1), (2): 37 + 0,5.40 = mz + my = mz + mete + mnước =>

mz= 38,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP