Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (My < Mz). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là: A. 2 : 3 B. 4 : 3 C. 3 : 2 D. 3 : 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

do số mol h2o = co2 nên hai este là no đơn chức

số mol o pư = 2,45 mol

số mol o trong h2o = 1,05 mol s

ố mol o trong co2 = 2,1 mol

vậy số mol o trong x = 0,7 mol số mol x = 0,35 mol ---------->số nguyên tử c của x = 1,05/0,35 = 3¾® ctpt c3h6o2---------> hcooc2h5 và ch3cooch3 số mol naoh = 0,4 mol-------> naoh dư = 0,05 mol ¾® khối lượng naoh dư = 2 gam hai muối là hcoona và ch3coona ta có: x + y = 0,35 và 68x + 82y = 25,9 ------>x = 0,2 và y = 0,15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP