Để xà phòng hoá hoàn toàn 52 8...

Chương 1: Este - Lipit Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp ha...

0
Chương 1: Este - Lipit

Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là: A. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7 B. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3 C. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7 D. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP