Đốt cháy hoàn toàn 0 11 gam một...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nê...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là: A. 2 B. 5 C. 6 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi x là số mol của agno3 tham gia phản ứng => trong dung dịch y chứa: cu2+ 0,5x mol;

ag+ (0,08 – x) mol

và y là số mol của cu còn dư trong rắn x: rắn x có y mol ag x mol cu y mol =>108x + 64y = 7,76 g

cu2+ + 2e => cu và

ag+ + 1e => ag

=> t ng số mol electron nhận: 0,08 mol 0,5x x (0,08–x) (0,08–x)

nzn = 0,09 mol

zn – 2e => zn 2+

0,04 mol 0,08

vậy qua đó => zn còn dư sau phản ứng mzn dư = 0,05.65 = 3,25 gam

tổng khối lượng cu; ag và zn dư tạo thành là: 7,76 + 10,53 = 18,29 gam

vậy => mcu + mag = 18,29 – 3,25 = 15,04 gam vậy khối lượng của cu ban đầu là mcu = 15,04 – 0,08.108 = 6,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP