Este X được tạo thành từ etylen glicol...

Chương 1: Este - Lipit Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là: A. 14,5. B. 17,5. C. 15,5. D. 16,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đây là “bài toán xuôi” rất đơn giản vì đề bài đã cho số mol naoh và phản ứng xảy ra vừa đủ → điểm mấu chốt là phải xác định được đúng ctct của este ban đầu.

cách 1: axit cacboxylic cnh2n+1-2acooh và cmh2m+1-2bcooh Þ

este x: cnh2n+1-2acooc2h4ococmh2m+1-2b

theo đề: n + m + 4 = 4 + 1=>n + m = 1;

do đó: 2a = 0; 2b = 0

cnh2n+1-2acooc2h4ococmh2m+1-2b + 2naoh ----------> ¾ cnh2n+1-2acoona + cmh2m+1-2bcoona + c2h4(oh)2

nnaoh(pư) = 10 40 = 0,25 (mol) =>nestee = 0,125 (mol) =>mestee = [14(n+m) + 118 – 2a – 2b]0,125 = 16,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP