T ổng số chất hữu cơ mạch hở...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ T ổng số chất hữu cơ mạch hở, có c...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

T ổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP